Перчатки Manipula Specialist® Юнит Ойл (нейлон+акрил+ПВХ), ТРВ-102/WG-782 (9)